Over Telesto Systems uit Den haag

Telesto partner van concept tot realisatie

Telesto is een fullservice Internet- en Communicatiebureau uit Den Haag.
Wij bieden naast concept en realisatie ook fullservice ondersteuning op het gebied van marketing en strategisch advies.

Telesto biedt één adres voor alles wat je nodig hebt om je wensen, dromen en doelen mee te bereiken. Onze disciplines (design, ontwikkeling, marketing en strategie) houden wij logischerwijs graag in eigen hand. Zij zorgen immers voor jouw onderscheidend vermogen, jouw succes en onze drijfveer.

Geschiedenis

Telesto was van 2006 tot 2017 full-service Internet- en Communicatiebureau Su Arte. Zij stond onder leiding van Serhat Delice, een gepassioneerd multimedia engineer die de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internet op de voet volgt. Hij heeft oog voor nieuwe mogelijkheden en heeft zich toegelegd op flat design. Su Arte hanteerde een cross mediale werkwijze waarbij nut en bruikbaarheid voorop staan. Su Arte is nu Telesto.

In 2017 is Vincent Barnhard Strategie & Advies Bureau met Su Arte gefuseerd. In 2018 werd deze fusie voltooid met de oprichting van Telesto Systems BV. Vincent Barnhard geeft ondernemers strategisch advies en voert deze vervolgens middels o.a. interim management diensten uit. Daarbij betrekt Vincent Barnhard waar nodig externe experts die het best passen bij de uit te voeren taak of specialisme.

Su Arte en Vincent Barnhard werkte al voor de fusie samen op enkele projecten en de wederzijdse meerwaarde is dus beklonken in Telesto Systems BV. De meeste opdrachtgevers van Telesto vragen vaak en krijgen hulp bij de ontwikkeling en uitvoer van marketing gerelateerde activiteiten. Telesto maakt daarbij veelvuldig gebruik van de diensten van MAG-Marketing, het bureau van Arthur de Lange. Eind 2017 is de samenwerking geintensiveerd en opgenomen binnen het dienstenpakket van Telesto.

Toekomstgericht

Telesto werkt toekomstgericht. Wij streven naar duurzame ontwikkeling van je web-omgeving en online en offline impact. Wat dat betekent? Dat we kunnen anticiperen op verwachte bedrijfsontwikkelingen. Wij houden rekening met toekomstige eisen aan je uitingen op internet en daarbuiten. We optimaliseren zowel de inhoud als de functionaliteit. Telesto levert producten en diensten die niet alleen nu maar ook op de langere termijn voldoen.

Met een goede website en mooi briefpapier ben je immers er nog steeds niet zeker van je doelgroep te bereiken. Met behulp van zoekmachine optimalisatie (SEO) krijgt je website meer bezoekers. Ook kunnen we je ondersteunen met zoekmachine reclame (SEA). Desgewenst leggen wij je marketing en strategie met jou onder de loep. Ons bedrijfsdoel is je één adres te bieden voor alle ondersteuning die je nodig hebt op het gebied van internet, drukwerk en communicatie en alles wat daaraan vooraf gaat en nakomt (nazorg en begeleiding).

Telesto is erg blij met de fijne samenwerkingen en kruisbestuivingen die ontstaan met haar opdrachtgevers. Onder onze opdrachtgevers zitten investeerders, met een droom die Telesto mee mag helpen waarmaken, maar ook gerenommeerde organisaties die ondersteuning vragen op de expetise gebieden van Telesto.

Per opdracht kijkt en vraagt Telesto kritisch door. Telesto neemt niet alles aan, weegt dan ook welke meerwaarde zij denkt de kunnen bieden. Indien de meerwaarde niet gezien en/of beleefd wordt dan is het daar eerlijk over. De visie daarbij is dat Telesto streeft naar intrinsieke langere termijnrelaties met haar opdrachtgevers.

Aanpak van Telesto

Telesto biedt

Strategie

Goede strategie begint bij een heldere visie en een duidelijke missie. Die worden nog wel eens door elkaar gehaald waardoor er vaak een babylonische spraakverwarring ontstaat. Wij helpen onze klanten om samen de visie en missie vast te stellen. Deze vervolgens op zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te borgen binnen hun organsaties.

Outstanding people have one thing in common: An absolute sense of mission (Zig Ziglar)

Missie en visie bepalen

Veel Telesto klanten weten in grote lijn zelf wat ze willen bereiken en welke strategie daaraan ten grondslag ligt. Toch blijkt vaak in een eerste gesprek dat er een stuk missie en visie vorming doorlopen moet worden. Niet zelden omdat de strategie bij doorvragen niet altijd compleet uitgedacht blijkt te zijn. Dat is niet erg, het is juist leuk en belangrijker het loont. Het schept nieuwe inzichten, mogelijkheden en daarmee additionele kansen op uiteindelijk optimaal succes.

People with goals succeed because they know where they're going (Earl Nightingale)

Doelstellingen bepalen

Missie en visie zijn twee verschillende invalshoeken van waaruit je als bedrijf je statement schrijft. Het een kan niet zonder het ander. De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie handen en voeten kan geven. De meeste organisaties beschrijven in hun visiedocument ook de doelstellingen die ze willen halen, de doelstellingen die logisch voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

Vision is the Art of seeing Things invisible (Jonathan Swift)

Haalbaarheid en termijnvisie bepalen

Het heeft voor Telesto geen zin om strategie eenzijdig te ontwikkelen binnen het bureau. Samen moeten wij de uitgangspunten en de te bewandelen wegen ontdekken en vastleggen. Het gaat dus vooral om samenwerken aan de strategie, jij moet hem uiteindelijk voor een groot deel uitvoeren.

Veel Telesto klanten hebben bijvoorbeeld een vraag die betrekking heeft met hun merk-identiteit. Ze willen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten of hebben juist een probleem hun droom aan de man te brengen. Telesto kruipt dan in de huid van de klant en haar markt. Dat doen wij op het gebied van marketing als ook vormgeving.

De strateeg en de klant bepalen natuurlijk initieel de richting voor het team die daar vorm en uiting aan moet geven. De vormgever kan niet koken zonder aansturing van de marketeer en de marketeer heeft niets aan een verkeerde uitvoering van de strategie in vormgeving en meer. Samen wordt zo, in een relatief korte termijn, bepaald wat ruwweg de gezamenlijke route wordt en welk budget dat daarvoor nodig en/of beschikbaar is.

Het bovenstaande is een relatief kort proces van wikken en wegen. Dat is fijn want dat geeft direct aan of de droom wel een haalbare is op korte termijn of dat daar juist tussenstappen voor nodig zijn.

Plans are nothing, planning is everything (Eisenhower)

Definitieve strategie bepalen

De toekomst is helder in ruwe lijnen bepaald. Nu moet de droom nog uitkomen. Dat is het moment om samen de bepalen welke definitieve strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden. Door duidelijke acties te formuleren en een definitief actieplan te maken wordt de kans groter dat de strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Een strategie bestaat uit: concrete uitwerking van de visie (wat ga je wanneer doen en waarom? wat ga je juist niet doen en waarom?), Een haalbaar actieplan (welke acties ga je doen), Taakverdeling (wie gaat welke acties doen? wie heb ik nog nodig?)

The truth of the story lies in the details (Paul Auster)

Strategie handen en voeten geven

Nadat we de strategie bepaald hebben, als ook in kaart hebben gebracht wie of wat daarvoor nodig is, begint de fase van het handen en voeten geven aan de uitvoer. Telesto helpt jou met service- en dienstverlening vanuit het eigen huis maar zeker ook met het vinden van competenties daarbuiten. Als het gaat om technische projecten kijkt Telesto bijvoorbeeld verder dan het eigen kunnen. Het is immers niet van belang wat Telesto kan maar wat nodig is vanuit de strategie, die is altijd leidend. In deze fase wordt gestart met het bepalen van de huisstijl, de marketing strategie en andere vervolgstappen.

Strategy is about making choices, trade-offs; it's about deliberately choosing to be different (Michael Porter)

Begeleiding en nazorg

Tijdens de uitvoering van de strategie en de nazorg blijft de strateeg je primaire aanspreekpunt bij Telesto.

Ook is de strateeg degene met wie je periodiek bekijkt of je nog op het juiste strategische pad zit of dat de visie aangepast moet worden.

Telesto streeft naar een goede langdurige samenwerking waarbij de onderlinge kruisbestuiving met haar klant in grote mate bijdraagt aan het succes.

Telesto biedt

Concept, Design & Ontwikkeling

Een concept, vorm en beeld kan niet zonder een heldere strategie. Het concept vormt het gezicht van de strategie en de visuele vertaling van het idee. Jouw idee wordt omgezet in vorm en beeld dat past bij jouw wensen, jouw doelgroep en je product. Dit alles moet kloppen. Natuurlijk moet het ontwerp mooi zijn ... belangrijker is echter dat er een gedachtegang achter zit die je doel bereikt. Niet jij of wij maar de eindgebruiker, jouw klant en het product staat bij Telesto centraal.

Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works (Steve Jobs)

Briefing

Een goed ontwerp start met een goed gesprek. Om te komen tot een goed concept of design is het van cruciaal belang dat het creatieve proces gevoegd wordt met kloppende visie, missie en doelstellingen. Alleen als duidelijk is wie de beoogde eindgebruiker is en wat die wil kan daarbij de best passende vorm en beeld bepaald worden.

Create your own visual style... let it be unique for yourself and yet identifiable for others (Orson Welles)

Huisstijl bepalen

Vaak wensen onze klanten een frisse strakke invulling en/of aanpassing van hun merk-identiteit en/of huisstijl. Die moet natuurlijk naadloos aansluiten bij de (nieuwe) visie. Dit zijn voor Telesto droomprojecten die wij op een creatieve pragmatische wijze aanpakken.

Een basis stijlgids van Telesto klanten bevat de definitie van de verschillende uitingen van het logo, het kleurenpalet en de typografie.

Vaak wordt deze aangevuld met bepalingen m.b.t. de visitekaart, briefpapier, e-mailhandtekening, gebruik van afbeeldingen online en offline en veel meer bepalingen.

Met deze gids heeft de Telesto klant het handboek waarmee derden precies weten hoe zij zich moeten houden aan de huisstijl van de klant. De leidraad voor elk drukwerk, online-materiaal, fotografie enzovoorts.

My goal is to simplify complexity. I just want to build stuff that really simplifies our base human interaction (Jack Dorsey)

Interactieontwerp

Telesto vindt het van cruciaal belang dat, gedurende het gehele proces, de klant verwachting overeenkomt met hetgeen aan gewerkt wordt. Het is dan ook efficiënt, feitelijk een 'must', om het creatieve vormgevingsproces voor aanvang ontwikkeling in een uitgewerkte vorm te ontvangen in een interactieontwerp.

Het document specificeert op hoofdlijnen gedetailleerd hoe het eindproduct eruit gaat zien. Het schept beleving en het maakt her-overwegingen op basis van nieuwe inzichten vele malen gemakkelijker en leuker.

Deze wijze van specificeren maakt de ontwikkeling soepeler, sneller en goedkoper dan een eventuele latere aanpassing van het eindproduct. Kortom door specificatie worden en blijven eindverwachtingen helder en wordt het resultaat beter.

All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work (Calvin Coolidge)

Ontwikkeling

Telesto ontwikkeld de meeste producten en diensten vanuit huis. Het heeft daarvoor een team van offset, web- en andere ontwikkelaars in huis en op afstand.

Qua ontwikkeling is het werkveld van Telesto breed. Wij kijken vanuit de wens van de klant en zoeken daarbij naar de passende techniek. Drukwerk, mobiele applicaties, WordPress, Magento, .NET e.a. website- en/of andere applicaties worden door Telesto in huis ontwikkeld.

Bij grote applicaties kiest Telesto samen met de klant regelmatig voor een aanpak waarbij Telesto slechts de leiding neemt over de ontwikkeling. De klant stelt dan samen met Telesto haar eigen ontwikkelteam samen. De gedachte hierbij is dat het voor een klant niet wenselijk is dat alle (technische)kennis van het product niet in huis aanwezig is na oplevering.

Elk traject is anders, samen de klant kiest Telesto altijd het best passende ontwikkeltraject. Daarbij staat het doel en het belang van de klant centraal.

Telesto biedt

Marketing

De markt is continu in beweging. Wat is je positie ten opzichte van je concurrenten en wat ga jij doen om je concurrentiepositie te versterken? Wij zijn ervan overtuigd dat het inzetten van een goed plan samen met de juiste marketing tools je gaat helpen om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen en daarmee slimmer te zijn dan je concurrenten.

The best marketing doesn't feel like marketing (Tom Fishburne)

Marketing als meerwaarde

Marketing is meer dan alleen maar reclame maken, verkoop of het plaatsen van een advertentie. Het proces van marketing moet ingebakken zitten in de gehele organisatie: de werkwijze van de medewerkers, klantenservice en de aangeboden producten en diensten, enzovoorts. Telesto heeft de kennis en ervaring om hier oplossingen voor te bieden en daarmee meerwaarde te creëren voor je product, organisatie en je klanten.

Know thyself. Know the customer. Innovate (Beth Comstock)

Creatief en doeltreffend

Telesto biedt creatieve en doeltreffende oplossingen voor ieder (digitale) marketingvraagstuk. Dit kan een oplossing zijn in het genereren van online traffic of het schrijven van een volledig marketingplan. Door een samenwerking met verschillende partners op het gebied drukwerk, tekstschrijven en meer kunnen wij iedere opdracht hoogwaardig uitvoeren.

The consumer is not a moron; she is your wife (David Ogilvy)

Specialist in Marketing

Telesto is specialist in Marketing. Ideaal gezien adviseren, ontwikkelen en implementeren wij voor onze klanten het volledige (digitale) marketingplan. Vanuit dit plan ontwikkelen en coördineren wij de uitvoering van bijvoorbeeld alle online en offline communicatie-uitingen. Wij realiseren wij de volledige online marketingcampagne.

The best way to predict the future is to create it (Peter Drucker)

Digitale marketing

Digitale marketing helpt je marketingdoelstellingen te realiseren door middel van online en interactieve media, kanalen en concepten. Het digitale speelveld ontwikkeld zich in een rap tempo en speelt ondertussen een essentieel onderdeel in de marketingmix van ieder bedrijf. De oplossingen hierin zijn legio, maar het belangrijkste is om de toegevoegde waarde van digitale marketing voor je bedrijf hierin centraal te stellen.

Voordat we de uitvoering induiken is het van belang om de succesfactoren op te stellen waarin duidelijk wordt aangegeven met welke middelen we de vooraf vastgestelde doelstellingen gaan behalen. Telesto maakt hierin gebruik van het REAN-model (reach, engage, activate, nuture) als framework voor het analyseren en samenstellen van de marketingmix en om van daaruit de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) te bepalen. Met deze KPI’S kunnen vervolgens in het proces de resultaten nauwkeurig gevolgd en gemeten worden.

Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell (Seth Godin)

Agile marketing

Het klantcontact, de stroom aan waardevolle data en de kracht van campagnes maken marketing een zeer geschikt domein voor ‘agile’ manieren van werken. Bij Agile marketing draait het om het wendbaar en FLEXIBEL organiseren van marketingactiviteiten zodat je beter gewapend bent tegen veranderingen in de markt en andere externe factoren.

Onder de paraplu van agile vallen methodes zoals scrum om projecten aan te pakken. Scrum kenmerkt zich door het werken in multidisciplinaire, zelforganiserende teams aan concrete tussenproducten, die in hoog tempo worden opgeleverd en getoetst bij de doelgroep om vervolgens verbeterd te worden. Het stelt organisaties in staat SNELLER in te spelen op veranderende omstandigheden en behoeften.

Het belangrijkste van Agile marketing is dat “DOEN” de kern is van deze methode. Een plan zal daardoor snel worden omgezet in een tastbaar resultaat. Een plan is essentieel, maar resultaten is waar het om draait. Telesto is graag van het “DOEN” en past daarom in al zijn projecten deze werkwijze toe.

For me, I always try and deliver. Regardless of the situation, I always try and play hard every time I step out on the court. If I don't deliver and play well, then I know I haven't been working hard enough (Ben Simmons)

Online- en Offline

Telesto biedt totaal concepten en oplossingen in het creëren van instore beleving door verbinding te brengen tussen online en offline en daarmee je klant of gast weer in verbinding te brengen met je bedrijf. Als dealer van Screenlink en Pyka kunnen wij verschillende innovatieve en technologische marketing oplossingen bieden voor iedereen: retailer, instelling of bedrijf.

Een social media strategie is niet meer weg te denken uit menig marketingstrategie. Maar hoe krijg je nou de stijging in de lijn van likes, check-in’s of de views van je bedrijfsfilm, nog maar niet te praten over het volgen van de LinkedIn bedrijfspagina.

Social media betekent in de meeste gevallen veel content schrijven, SEO, SEA, webcare en dan maar om die like vragen. Er zijn leuke initiatieven zoals een like en deel actie. Wij gaan liever voor een voorspelbaarder resultaat.

Met Pyka kun je klanten of bezoekers op een veilige manier de views van je boodschap laten stijgen, laten volgen van je pagina op facebook, of e-mailgegevens krijgen zodat je daarna met deze data contact kan onderhouden. Of andere social media natuurlijk, daar waar je een zetje nodig hebt kan het systeem je kanalen pushen.

Er is ook de optie meegenomen dat jij je gasten of klanten de keuze kan laten of ze met social media connecten of dat ze door willen gaan zonder iets achter te laten. Aan jou de keuze of aan jou dat wel/niet aan te zetten.

ook online innoveren?

kom eens langs om kennis te maken