Strategie, Marketing & Design

Wij zijn je partner van kop-tot-staart project

Succesvol ondernemen kan pas als alle benodigde ingrediënten perfect op elkaar afgestemd zijn. Dat vergt een ultieme voorbereiding, strategie, marketing en onderscheidend design. Wij bieden je één adres voor alles wat je nodig hebt om je wensen, dromen en doelen te bereiken.

Onderzoek toont aan dat de uitvoering van de strategie nu de belangrijkste prioriteit is voor organisaties. Strategie gaat over het kiezen van de beste aanpak – en de juiste middelen – om tot het door jou gewenste resultaat te komen. Wij versterken verschillende bedrijven met het van kop-tot-staart uitvoeren van projecten.

Een project start met het samen met jou naar de vraag áchter de vraag te vinden. Creatief en resultaatgericht brengen wij het het strategische pad naar succes in kaart. Daarbij bepalen wij al in een vroeg stadium de benodigde online- en offlinemiddelen. Hierdoor worden de gezamenlijke doelen en verwachtingen helder bepaald, budgetteerbaar en voor opvolgende fasen meetbaar gemaakt.

Gedreven vanuit een passie voor Marketing werken wij aan oplossingen. In huis hebben wij 15+ jaar ervaring bij nationale en internationale organisaties zoals Walt Disney, senz umbrellas en T-Mobile. Kortom wij zijn bekend met de vele facetten van het vak. Kennis en ervaring die wij toepassen bij al onze projecten.

Na het strategische voorwerk specificeren wij het best passende onderscheidende design. Gebruikmakend van de kennis van de nieuwste ontwikkelingen én onze ervaring hanteren wij een pragmatische denkwijze gericht op nut en bruikbaarheid. Wij specificeren ontwerpen met passie, oog voor details en op basis van praktische haalbaarheid.

In opvolgende fasen leveren wij enerzijds traditionele full-service internet- en (online/offline) communicatie oplossingen. Anderzijds bieden wij vanuit het eigen huis dan wel vanuit ons netwerk specialistische oplossingen. De specificatie van het design is door deze kennis dus haalbaar/uitvoerbaar, dat voorkomt verrassingen.

In de regel bieden wij geen bundels maar leveren wij in de gehele projectketen specialistisch maatwerk. Zodoende sluit ons werk naadloos aan bij de bedrijfsdoelen van opdrachtgevers. Deze aanpakt borgt van kop-tot-staart project hun wensen, dromen en belevingen.

Tot slot, wij excelleren door fijne samenwerkingen tussen onze opdrachtgevers en specialisten. Daardoor ontstaan de kruisbestuivingen waar succesvolle uitvoering van de strategiën mee behaald worden.