NeQst Level Programma

Meetbaar & Duidelijk

het programma voor start-ups & scale-ups

Wij positioneren jouw organisatie op hoger niveau volgens een door ons exclusief ontwikkeld fixed-fee stappenplan.

Ons team werkt met een helder plan van aanpak. Zo is vooraf helder wat er wanneer gebeurd en realiseren wij het gewenste eindresultaat zonder verrassingen achteraf.

Wij bieden specialistisch maatwerk volgens de Agile Project Management methodiek. Deze methodiek staat voor een verzameling van verschillende principes en methodes, vergelijkbaar met een gereedschapskist. Zij maakt het ons mogelijk om in een korte tijd een toepasbare oplossing te ontwikkelen of een adequate marketingcampagne uit te voeren.

Webbouw, design en uitvoering gaan hand in hand in de marketingstrategie. Naast strategie zijn het de technische uitdagingen die ons drijven. De ontwikkeling of uitvoering is altijd een combinatie van vele facetten zoals strategie, creativiteit, technologie, traffic en conversie. Alle onderdelen worden bij ons perfect op elkaar afgestemd.

  • Wij stellen de toegevoegde waarde van digitale marketing in jouw project centraal.
  • Wij stellen ons tot doel om technische uitdagingen eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken.
  • Wij bouwen op maat met gebruik van de laatste technologie.
  • Ons online werk is standaard responsive.
  • Wij houden standaard rekening met zoekmachine optimalisatie.

Tussentijds leveren wij, volgens een periodiek werkschema (sprints), deelwerk af. Onze diverse uitvoerders van strategie, marketing en design zitten op gezette tijden bij elkaar. Jij schuift daar regelmatig bij aan tafel. Deze aanpakt borgt de afstemming van wensen en uitvoering.

fixed-fee programma’s voor profit en non-profit organisaties

Quickstart

Succesvol ondernemen door strategie, marketing en onderscheidend design perfect op elkaar af te stemmen.

NeQst Level Programma

Telesto biedt Start-ups & Scale-ups een NeQst Level programma. Wij positioneren jouw organisatie op hoger niveau volgens een door ons exclusief ontwikkeld fixed-fee stappenplan.

Telesto Day 2 Day

Het Telesto D2D programma verzorgd de ondersteuning, optimalisatie en de fijnafstemming van jouw concept.

Aanpak

Strategie

Een goede strategie begint bij een heldere visie en een duidelijke missie.
Deze stellen wij samen met onze klant vast om deze vervolgens op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te borgen.

Outstanding people have one thing in common: An absolute sense of mission (Zig Ziglar)

Briefing (kosteloos)

Veel klanten weten wat ze willen bereiken en welke strategie daaraan ten grondslag ligt. Toch blijkt vaak in een eerste vrijblijvend gesprek met Telesto, dat nieuwe inzichten, mogelijkheden en additionele kansen op uiteindelijk optimaal succes, uitnodigt om de missie en visie opnieuw onder de loep te nemen. Dat is een boeiend proces en belangrijker, dát loont!

People with goals succeed because they know where they're going (Earl Nightingale)

Visie, missie & doelstellingen

Missie en visie zijn verschillende invalshoeken waaruit je, als bedrijf, je statement schrijft. Het één kan niet zonder het ander. De missie is het fundament, de oorsprong en de drive van jouw organisatie. Hier sta jij voor! En de visie is de manier hoe je handen en voeten hieraan geeft. Vervolgens volgen de doelstellingen logischerwijs uit die visie. Zij maken concreet wat je wanneer wilt behalen. Dit gehele proces mondt uit in een strategie. Een plan van aanpak.

Vision is the Art of seeing Things invisible (Jonathan Swift)

Haalbaarheid en termijnvisie bepalen

Het heeft voor Telesto geen zin om strategie eenzijdig te ontwikkelen binnen het bureau. Samen met jou willen wij de uitgangspunten en de te bewandelen wegen ontdekken en vastleggen. Het gaat dus vooral om samenwerken bij het bepalen van de strategie.

Klanten willen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten of willen hun droom aan de man te brengen. Ze willen een sterk merk en uitgesproken identiteit. Telesto kruipt in de huid van de klant en haar markt om dit te helpen ontdekken en te definiëren. Dat doen wij op het gebied van marketing en design. Gezamenlijk bepalen we de richting en samenstelling van het team dat daaraan vorm en uiting moet geven. Zo wordt bepaald wat ruwweg de gezamenlijke route wordt en welk budget dat daarvoor beschikbaar is.

Het bovenstaande is een relatief kort proces van wikken en wegen. Dat is prettig want dat geeft direct inzicht of de droom haalbaar is of dat er tussenstappen wenselijk zijn.

Plans are nothing, planning is everything (Eisenhower)

Definitieve strategie bepalen

Het einddoel is helder en in ruwe lijnen bepaald. Nu moet de droom nog uitkomen. Dat is het moment om samen te bepalen welke definitieve strategie je in gaat zetten om jouw droom werkelijkheid te laten worden. Door duidelijke acties te formuleren en een definitief actieplan te maken wordt de kans groter dat de strategie tot een succesvolle uitvoering leidt.

Deze strategie bestaat uit een concrete uitwerking van de visie (wat ga je wanneer doen en waarom?), een haalbaar actieplan (welke acties ga je doen), taakverdeling (wie gaat welke acties doen?)

The truth of the story lies in the details (Paul Auster)

Strategie handen en voeten geven

Nadat we de strategie bepaald hebben, en weten wie of wat daarvoor nodig is, begint de fase van de uitvoering. Telesto ondersteunt jou met service en dienstverlening. Als het gaat om technische projecten kijkt Telesto verder dan haar eigen kunnen en trekken wij waar nodig externe experts aan. Alles in het belang van de strategie, die is leidend. In deze fase starten we met het bepalen van de huisstijl, de marketing strategie en vervolgstappen.

Strategy is about making choices, trade-offs; it's about deliberately choosing to be different (Michael Porter)

Begeleiding en nazorg

Tijdens de uitvoering van de strategie en de nazorg blijft de strateeg je primaire aanspreekpunt bij Telesto. Ook is de strateeg degene met wie je periodiek bekijkt of je op het juiste strategische pad zit of dat er aanpassingen nodig zijn.

Telesto streeft naar een prettige en duurzame samenwerking waarbij de onderlinge kruisbestuiving met haar klant in grote mate bijdraagt aan het gezamenlijke succes.

Marketing

De markt is continu in beweging. Wat is je positie ten opzichte van je concurrenten en wat ga jij doen om je concurrentiepositie te versterken? Wij zijn ervan overtuigd dat het inzetten van een goed plan, samen met de juiste marketing tools, je gaat helpen om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen en daarmee slimmer te zijn dan je concurrenten.

The best marketing doesn't feel like marketing (Tom Fishburne)

Briefing (kosteloos)

Marketing is meer dan alleen maar reclame maken, verkoop of het plaatsen van een advertentie. Het proces van marketing moet ingebakken zitten in de gehele organisatie: de werkwijze van de medewerkers, klantenservice en de aangeboden producten en diensten, enzovoorts. Telesto heeft de kennis en ervaring om hier diensten voor te bieden en daarmee meerwaarde te creëren voor je product, je klanten en je organisatie. Dit alles leggen wij graag uit in het eerste vrijblijvende gesprek.

Know thyself. Know the customer. Innovate (Beth Comstock)

Creatief en doeltreffend

Telesto biedt creatieve en doeltreffende diensten voor ieder (digitale) marketingvraagstuk. Dit kan een oplossing zijn in het genereren van online traffic of het schrijven van een volledig marketingplan. Door een samenwerking met verschillende partners op het gebied drukwerk, tekstschrijven en meer kunnen wij iedere opdracht hoogwaardig uitvoeren.

The consumer is not a moron; she is your wife (David Ogilvy)

Specialist in Marketing

Telesto ontwikkelt en implementeert voor onze klanten graag het volledige (digitale) marketingplan. Vanuit dit plan coördineren wij de uitvoering van alle online en offline communicatie-uitingen. Telesto is specialist in de volledige marketingcampagne.

The best way to predict the future is to create it (Peter Drucker)

Digitale marketing

Het digitale speelveld ontwikkelt zich in een rap tempo en vormt een essentieel onderdeel in de marketingmix van ieder bedrijf. Het is van groot belang om de toegevoegde waarde van digitale marketing voor jouw bedrijf centraal te stellen. Door middel van interactieve media, kanalen en concepten kan je jouw marketingdoelstellingen via digitale marketing realiseren.

Het is van belang om de succesfactoren op te stellen waarin duidelijk wordt aangegeven met welke middelen we de vooraf vastgestelde doelstellingen gaan behalen, voordat we de uitvoering aangaan. Telesto maakt gebruik van het REAN-model (reach, engage, activate, nuture) als framework voor het analyseren en samenstellen van de marketingmix en om van daaruit de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) te bepalen. Met deze KPI’S kunnen vervolgens in het proces de resultaten nauwkeurig gevolgd en gemeten worden.

Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell (Seth Godin)

Agile marketing

Het klantcontact, de stroom aan waardevolle data en de kracht van campagnes maken marketing een zeer geschikt domein voor ‘agile’ manieren van werken. Bij Agile marketing draait het om het wendbaar en FLEXIBEL organiseren van marketingactiviteiten zodat je beter in kunt spelen op veranderingen in de markt en andere externe factoren.

Onder de paraplu van agile vallen methodes zoals scrum om projecten aan te pakken. Scrum kenmerkt zich door het werken in multidisciplinaire, zelforganiserende teams aan concrete tussenproducten, die in hoog tempo worden opgeleverd en getoetst bij de doelgroep om vervolgens verbeterd te worden. Het stelt organisaties in staat SNELLER in te spelen op omstandigheden en behoeften.

Het belangrijkste van Agile marketing is dat “DOEN” de kern is van deze methode. Een plan zal daardoor snel worden omgezet in een tastbaar resultaat. Een plan is essentieel, maar resultaat is waar het om draait. Telesto is graag van het “DOEN” en past daarom in al zijn projecten deze werkwijze toe.

For me, I always try and deliver. Regardless of the situation, I always try and play hard every time I step out on the court. If I don't deliver and play well, then I know I haven't been working hard enough (Ben Simmons)

Online- en Offline

Als dealer van Screenlink en Pyka kunnen wij verschillende innovatieve en technologische marketing diensten bieden voor retailer, instelling of bedrijf. Telesto ondersteunt met haar concepten en oplossingen het creëren van een totale instore beleving, door samenhang te brengen in online en offline middelen.

Een juiste aanpak in social media is niet meer weg te denken uit menig marketingstrategie.
Social media betekent in de meeste gevallen veel content schrijven, SEO, SEA, webcare en dan om een ‘like’ vragen. Er zijn extra impulsen, zoals een like en deel acties, maar hierbij is het resultaat niet zeker. Wij gaan voor het realiseren van een stijging van volgers en likes graag voor een voorspelbaar resultaat en werken hiervoor met Pyka.

Met Pyka kun je op een veilige manier de views van je boodschap laten stijgen, meer bezoekers je pagina op facebook laten volgen, of e-mailgegevens krijgen, zodat je daarna deze data kunt inzetten. Daar waar je een zetje nodig hebt of wenst, kan dit systeem je kanalen op social media pushen.

Concept, Design & Ontwikkeling

Het concept vormt de visuele vertaling van het idee. Jouw idee wordt omgezet in vorm en beeld dat past bij jouw wensen, jouw doelgroep en je product. Dit alles moet kloppen. Natuurlijk moet het ontwerp mooi zijn ... belangrijker is echter dat er een gedachtegang achter zit waarmee je jouw doel bereikt. Jouw klant en het product staat bij Telesto centraal.

Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works (Steve Jobs)

Briefing (kosteloos)

Een goed ontwerp start met een goed vrijblijvend gesprek. Alleen als duidelijk is wie de beoogde eindgebruiker is en wat die wil, kan daarbij het best passende ontwerp bepaald worden. Om te komen tot een goed design is het van cruciaal belang dat het creatieve dynamische proces leidt tot een kloppende design visie, missie en doelstellingen.

Create your own visual style... let it be unique for yourself and yet identifiable for others (Orson Welles)

Huisstijl bepalen

Veelal wensen klanten een frisse aanpassing van hun merkidentiteit en daarmee hun huisstijl. Vaak wordt deze aangevuld met onder andere uitingen op de visitekaart, het briefpapier, en het online en offline gebruik van afbeeldingen. Dit zijn voor Telesto projecten die wij graag op ons nemen en op een creatieve en pragmatische wijze aanpakken.

Een basis stijlgids van Telesto klanten bevat verschillende uitingen van het logo, het kleurenpalet en de typografie. Deze gids biedt onze klant een handboek, waarmee zij derden precies kunnen instrueren hoe zij zich moeten houden aan de huisstijl. De leidraad voor elk drukwerk, online materiaal, fotografie enzovoorts.

My goal is to simplify complexity. I just want to build stuff that really simplifies our base human interaction (Jack Dorsey)

Interactieontwerp

Telesto vindt het van cruciaal belang dat, gedurende het proces, de content en werkwijze overeenkomt met de verwachting van de klant. Het is dan ook een 'must', om het creatieve vormgevingsproces vóór aanvang van de uitvoering in een uitgewerkte vorm uit te werken in een interactieontwerp. Dit ontwerp specificeert zo gedetailleerd mogelijk hoe het eindproduct eruit gaat zien. Dit schept een realistische beleving en het maakt heroverwegingen op basis van nieuwe inzichten veel makkelijker.

Deze wijze van specificeren maakt de ontwikkeling soepeler, sneller en goedkoper dan een eventuele latere aanpassing van het eindproduct. Kortom door specificatie in de vorm van een interactieontwerp worden en blijven eindverwachtingen helder en wordt het resultaat beter.

All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work (Calvin Coolidge)

Ontwikkeling

Qua ontwikkeling is het werkveld van Telesto breed. Wij kijken vanuit de wens van de klant en zoeken daarbij naar de passende techniek. Drukwerk, mobiele applicaties, WordPress, Magento, .NET e.a. website- en/of andere applicaties zijn producten en diensten van Telesto. Telesto heeft voor de ontwikkeling van dee producten en diensten een team van offset, webontwikkelaars en andere experts.

Bij grote applicaties kiest Telesto samen met de klant regelmatig voor een aanpak waarbij Telesto slechts de leiding neemt over de ontwikkeling. De klant stelt dan samen met Telesto haar eigen ontwikkelteam samen. Dit voorziet in de wens dat (technische) kennis van het product deels bij de klant in haar organisatie aanwezig blijft na oplevering.

Elk traject is anders, samen met de klant kiest Telesto altijd het best passende ontwikkelproces. Daarbij staat het doel en het belang van de klant centraal.

ook innoveren en positioneren?

kom eens langs om kennis te maken