Hypercore

Your secure mobile device

Hypercore & Telesto

Telesto is vanaf 2016 betrokken bij Hypercore als de vormgever en ontwikkelaar van haar communicatiemiddelen. Tevens biedt Telesto marketingadvies en verzorgt het de campagnes daarvoor.

Het resultaat is een kloppend karakter en identiteit van alle offline- en online middelen en een passende marketingstrategie.

Telesto is trots op de geboekte resultaten en bovenal trots op de aangename samenwerking met Hypercore.

Klant: Hypercore
Geleverde diensten:

  • Branding
  • Webdevelopment
  • Webonderhoud
  • Marketing

Hypercore

Het tempo en de intensiteit van cyberaanvallen nemen snel toe, waardoor er sprake is van toename van slachtoffers die hierdoor financiële schade of reputatieschade oplopen. Hypercore beschermd hiertegen met een toonaangevend platform dat speciaal ontworpen is voor mobiele communicatie.

Count down

Next case in 10

Case

Fanack.com