Disclaimer

Wat we doen

bijgewerkt op 19 juni 2023

Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie op of via deze website te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

In geval van inconsistentie tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die via deze website zijn besteld en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Telesto-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Telesto zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en gebruikmaakt van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, kan Telesto niet garanderen dat de verstrekte informatie nauwkeurig, volledig en actueel is.

Telesto garandeert ook niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren. Telesto wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit van de verstrekte informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Telesto links naar websites van derden weergeeft, impliceert dit niet dat de producten of diensten die op of via deze websites worden aangeboden, worden onderschreven door Telesto.

Telesto aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar op deze website wordt verwezen of waarnaar wordt gelinkt.

Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet verder beoordeeld door Telesto op nauwkeurigheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van de informatie

Telesto behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan om informatie op deze website op enigerlei wijze te kopiëren, downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Telesto of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie van deze website afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Telesto behoudt zich het recht voor om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze disclaimer, op elk moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Het is raadzaam om regelmatig te controleren of

de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Verantwoorde Openbaarmaking

Het kan voorkomen dat er een kwetsbaarheid is in een van onze systemen. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, verzoeken wij u vriendelijk om deze zo spoedig mogelijk aan ons te melden, zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wij vragen u het volgende te doen:

 • Meld de kwetsbaarheid zo snel mogelijk na ontdekking aan ons;
 • E-mail uw bevindingen naar contact@Telesto.nl;
 • Voorzie ons van voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen;
 • In de meeste gevallen zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar voor complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn;
 • Laat contactgegevens achter, zodat we contact met u kunnen opnemen om samen te werken aan een beveiligde oplossing. Verstrek alstublieft minstens een e-mailadres of telefoonnummer;
 • Deel geen informatie over het beveiligingsprobleem met anderen totdat het is opgelost;
 • Behandel de kennis van het beveiligingsprobleem verantwoordelijk door geen acties te ondernemen die verder gaan dan nodig is om het beveiligingsprobleem aan te tonen;
 • Begrijp dat alle verkregen informatie van de systemen van Telesto vertrouwelijk is en verdere openbaarmaking van die informatie een strafbaar feit is.

Vermijd in ieder geval het volgende:

 • Het plaatsen van malware;
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief is het maken van een directorylijst of schermafbeelding);
 • Wijzigingen aanbrengen in het systeem;
 • Herhaaldelijk toegang krijgen tot het systeem of toegang delen met anderen;
 • Brute force gebruiken om toegang tot systemen te verkrijgen;
 • Betrokken zijn bij denial-of-service-aanvallen of social engineering.

U kunt het volgende van ons verwachten:

Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen. Wij behandelen uw melding strikt vertrouw

elijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij vereist door de wet of gerechtelijk bevel.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. We zullen het door u geïdentificeerde beveiligingsprobleem in het systeem binnen een redelijke termijn oplossen. We zullen in onderling overleg overeenstemming bereiken over wanneer en hoe informatie hierover wordt gepubliceerd.

In onderling overleg kunnen we uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

Contactgegevens

Als u contact wilt opnemen met Telesto met betrekking tot deze disclaimer, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

Telefoon: +31 70 200 24 77
Adres: Binckhorstlaan 36, unit C1.49, 2516 BE Den Haag (Nederland)
E-mail: contact@Telesto.nl