Privacy Statement

What we do

laatste aanpassing op 19 juni 2023

Persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd door Telesto Group B.V. (hierna aangeduid als “Telesto”) via haar website. Telesto hecht veel belang aan de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens.

Privacyverklaring omvat

Deze privacyverklaring omvat onder andere de volgende punten:

 • Duidelijke vermelding van de doeleinden waarvoor Telesto persoonsgegevens verwerkt, zoals vermeld in deze privacyverklaring;
 • Verzameling van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Expliciete toestemming wordt door Telesto van u gevraagd wanneer uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen openbaarmaking van uw gegevens aan derden door Telesto, tenzij het nodig is om de gevraagde dienst te verlenen of als Telesto wettelijk verplicht is om dit te doen;
 • Implementatie van passende beveiligingsmaatregelen door Telesto om uw persoonsgegevens te beschermen, en Telesto vereist hetzelfde van partijen die persoonsgegevens namens Telesto verwerken;
 • Eerbiediging van uw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens op uw verzoek.

Deze privacy- en cookieverklaring legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken, en het gebruik van cookies. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt, een brochure aanvraagt, het contactformulier invult of andere functies van onze website gebruikt, verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens.

Mogelijk heeft u ons ook gegevens verstrekt via de telefoon. We verzamelen, bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks verstrekt of die duidelijk aan ons zijn verstrekt voor verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactinformatie;
 • Login gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Kamer van Koophandel (Kvk) nummer en btw-nummer;
 • Geslacht (voor facturatie- en correspondentiedoeleinden);
 • Andere gegevens die u heeft verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Toegang verlenen tot onze website, www.Telesto.nl;
 • Gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Aanbieden van onze diensten en producten;
 • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
 • Informeren over verstoringen en onderhoud van onze diensten;
 • Toegang verlenen tot het Klantenportaal, waar u toegang heeft tot uw administratie;
 • Toegang verlenen tot uw account;
 • Verwerken van uw bestelling en verstrekken van informatie over de voortgang ervan;
 • Contact met u opnemen wanneer gevraagd;
 • Contact met u opnemen per telefoon;
 • Inzicht krijgen in het gebruik van onze website;
 • Verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

Beveiliging van persoonsgegevens

We treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. We maken gebruik van strikte beveiligingsprocedures en toegangscontrole.

Telesto maakt ook gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie die wordt verzonden tussen u en de website te beschermen.

Minderjarigen

Telesto heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen onder de 18 jaar en verleent geen diensten aan minderjarigen. Mocht u desondanks persoonsgegevens van een minderjarige tegenkomen, neem dan contact met ons op en wij zullen die informatie verwijderen.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden die worden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhankelijk van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn passen wij alleen toe op gegevens die volgens fiscale wetgeving gedurende die periode bewaard moeten blijven. Andere gegevens bewaren wij nog 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld na opzegging of besluit om uw Telesto-service niet te verlengen).

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Wij verstrekken de via onze website verzamelde persoonsgegevens niet aan derden voor direct marketingdoeleinden.

Bovendien zullen wij de door u verstrekte informatie niet bekendmaken aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als wij hiertoe wettelijk zijn toegestaan of verplicht.

Wij maken gebruik van de softwarepakketten WeFact CRM en Mailchimp voor e-mailmarketing.

Cookies

Op de website van Telesto worden cookies gebruikt. Ook kunnen er cookies geplaatst worden door derden waarmee Telesto samenwerkt. U heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser.

U kunt informatie vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen via de helpfunctie van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de optimale werking van onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies van de volgende partijen:

Google

Via onze website plaatst en raadpleegt Google cookies als onderdeel van Google Analytics. We gebruiken deze diensten om het gedrag van onze bezoekers op de website te volgen en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers onze website bereiken via de Google-zoekmachine.

We hebben verschillende afspraken gemaakt met Google om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder:

 • het instellen van Google Analytics op een privacyvriendelijke manier;
 • het aangaan van een verwerkersovereenkomst met Google;
 • het maskeren van de laatste cijfers van uw IP-adres.

Google’s YouTube

Via onze website plaatst en raadpleegt YouTube cookies wanneer een ingesloten video wordt bekeken.

Wij hebben geen controle over het gebruik van gegevens door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (die periodiek kan veranderen) om te begrijpen hoe zij uw (persoons)gegevens verwerken die via deze cookies worden verzameld.

De informatie die door Google via onze website wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan verschillende zelfregulerende kaders, waaronder het EU-VS Privacy Shield Framework.

Bezoek de website van het Privacy Shield voor meer informatie over het EU-VS Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.

Websites van derden

De privacyverklaring en het cookiebeleid zijn niet van toepassing op websites van derden die via onze website worden gelinkt. We kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

We raden aan om de privacyverklaring van websites van derden te lezen voordat u ze bezoekt of uw persoonsgegevens aan hen verstrekt, zodat u meer inzicht krijgt in hoe zij uw gegevens verwerken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als u ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om toegang te vragen tot, correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar, beperking of overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen door contact met ons op te nemen via onze contactpagina of door te bellen naar +31 70 200 24 77.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om een geldige identificatie te verstrekken. In veel gevallen kunt u ook toegang krijgen tot uw gegevens of deze wijzigen door in te loggen op Telesto.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Telesto kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op deze website. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u contact wilt opnemen met Telesto met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

Telefoon: +31 70 200 24 77
Adres: Binckhorstlaan 36, unit C1.49, 2516 BE Den Haag, Nederland
E-mail: contact@Telesto.nl

Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Telesto is erop gericht om u te helpen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u het probleem niet kunt oplossen met Telesto, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor verdere assistentie.